Βλέπετε: GranaGard – Nano-Omega 5

$49.00

Privacy Policy

1. Εισαγωγή

1.1 Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητο των επισκεπτών του ιστότοπού μας και των χρηστών των υπηρεσιών μας. Αυτή η πολιτική έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίσει ότι χειριζόμαστε με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και νομοθεσία, όπως ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ 2018 (το «GDPR").

1.2 Αυτή η πολιτική ισχύει σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου ενεργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας και των χρηστών των υπηρεσιών μας. Αυτό σημαίνει τις περιπτώσεις όπου μπορούμε να αποφασίσουμε τους σκοπούς και τη μέθοδο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

1.3 Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με τους όρους αυτής της πολιτικής.

1.4 Αυτοί οι κανόνες απορρήτου εξηγούν ποια δεδομένα μπορούμε να συλλέξουμε από εσάς, τι θα κάνουμε με αυτά τα δεδομένα και εξηγούν πώς μπορείτε να περιορίσετε τη δημοσίευση των πληροφοριών σας και πώς μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε άμεσες επικοινωνίες μάρκετινγκ.

1.5 Σε αυτήν την πολιτική, τα «εμείς», «εμείς» και «μας» αναφέρονται στην Granalix Ltd. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με εμάς μπορείτε να βρείτε παρακάτω, στην ενότητα 10 αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

1.6 Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε και να κάνουμε αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου από καιρό σε καιρό. Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά για να βεβαιωθείτε ότι είστε ενημερωμένοι για τυχόν αλλαγές σε αυτήν την πολιτική. Τυχόν αλλαγές που δημοσιεύονται θα ισχύουν από την ημερομηνία της εν λόγω ανάρτησης.

2. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

2.1 Σε αυτήν την Ενότητα 2 ορίζουμε:

α) τις γενικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που μπορούμε να επεξεργαστούμε ·
(β) τους σκοπούς για τους οποίους ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα· και
(γ) τη νομική βάση της επεξεργασίας σε κάθε περίπτωση.

 

2.2 Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας από εσάς (“δεδομένα χρήσης"). Τα δεδομένα χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τη γεωγραφική τοποθεσία, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, την πηγή παραπομπής, τη διάρκεια επίσκεψης, τις προβολές σελίδας και τις διαδρομές πλοήγησης στον ιστότοπο, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, τη συχνότητα και το μοτίβο του ιστότοπου ή της υπηρεσίας σας χρήση. Η πηγή των δεδομένων χρήσης είναι το σύστημα παρακολούθησης αναλυτικών στοιχείων. Αυτά τα δεδομένα χρήσης ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της ανάλυσης της χρήσης του ιστότοπου και των υπηρεσιών. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι είτε η συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας είτε όταν δεν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να ζητήσουμε συγκατάθεση, ενδέχεται να επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα για τα έννομα συμφέροντά μας, δηλαδή την παρακολούθηση και τη βελτίωση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας.

2.3 Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα του λογαριασμού σας (“στοιχεία λογαριασμού"). Τα δεδομένα του λογαριασμού μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομά σας, τη διεύθυνση email, τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας και την ταχυδρομική διεύθυνση. Τα δεδομένα του λογαριασμού ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της λειτουργίας του ιστότοπού μας, της παροχής των υπηρεσιών μας, της διασφάλισης της ασφάλειας του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας, της διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας των βάσεων δεδομένων μας και της επικοινωνίας μαζί σας. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι είτε η συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας είτε όταν δεν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να ζητήσουμε συγκατάθεση, ενδέχεται να επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα για τα έννομα συμφέροντά μας, δηλαδή την παρακολούθηση και τη βελτίωση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας.

2.4 Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που περιέχονται σε οποιοδήποτε ερώτημα που μας υποβάλετε σχετικά με αγαθά ή/και υπηρεσίες (“στοιχεία έρευνας"). Τα δεδομένα της έρευνας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της προσφοράς, της εμπορίας και της πώλησης σχετικών αγαθών ή/και υπηρεσιών σε εσάς. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι είτε η συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας είτε όταν δεν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να ζητήσουμε συγκατάθεση, ενδέχεται να επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα για τα έννομα συμφέροντά μας, δηλαδή την παρακολούθηση και τη βελτίωση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας.

2.5 Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που σχετίζονται με συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων αγορών αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείτε μαζί μας ή/και μέσω του ιστότοπού μας (“δεδομένα συναλλαγής"). Τα δεδομένα συναλλαγής μπορεί να περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα στοιχεία της κάρτας σας και τα στοιχεία συναλλαγής. Τα δεδομένα συναλλαγών μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία με σκοπό την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών και την τήρηση κατάλληλων αρχείων αυτών των συναλλαγών. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς ή/και η λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήματός σας, για τη σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης και τα έννομα συμφέροντά μας, δηλαδή το συμφέρον μας για τη σωστή διαχείριση του ιστότοπου και της επιχείρησής μας.

2.6 Ενδέχεται να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα που προσδιορίζονται στην παρούσα πολιτική, όπου είναι απαραίτητο για διοικητικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι τα έννομα συμφέροντά μας, συγκεκριμένα για την τήρηση διοικητικών αρχείων, την επεξεργασία συναλλαγών και τη διατήρηση επιχειρηματικών αρχείων ή για την προστασία και διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας.

2.7 Εάν μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε άλλου ατόμου, πρέπει να το κάνετε μόνο εάν έχετε την εξουσιοδότηση αυτού του ατόμου να το πράξει και πρέπει να συμμορφωθείτε με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις σας επιβάλλονται βάσει του GDPR.

3. Παροχή των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλους

3.1 Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε μέλος του ομίλου εταιρειών μας (αυτό σημαίνει τις θυγατρικές μας, την εταιρεία χαρτοφυλακίου μας και τις θυγατρικές της) στο βαθμό που είναι ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς και στις νομικές βάσεις που ορίζονται στην παρούσα πολιτική.

3.2 Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους ασφαλιστές και/ή επαγγελματίες συμβούλους μας στο βαθμό που είναι ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς της απόκτησης ή διατήρησης ασφαλιστικής κάλυψης, διαχείρισης κινδύνων, λήψης επαγγελματικών συμβουλών ή άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων.

3.3 Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε πρακτορεία αναφοράς πιστώσεων ή σε άλλες υπηρεσίες που παρέχουν υπηρεσίες για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας ή για τυχόν άλλους ελέγχους ή αναζητήσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία ή τις ρυθμιστικές αρχές μας σχετικά με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αυτά τα πρακτορεία μπορούν να τηρούν αρχείο οποιασδήποτε αναζήτησης κάνουν.

3.4 Οι οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας διεκπεραιώνονται από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών μας. Μοιραζόμαστε δεδομένα συναλλαγών με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών μας στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας των πληρωμών σας, της επιστροφής χρημάτων τέτοιων πληρωμών και της αντιμετώπισης καταγγελιών και ερωτημάτων σχετικά με τέτοιες πληρωμές και επιστροφές χρημάτων.

3.5 Ενδέχεται να αναθέσουμε σε τρίτους ή να αναθέσουμε σε τρίτους την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής. Εάν το κάνουμε, αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεται να διατηρούν και να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα απαιτήσουμε από τον προμηθευτή πληροφορικής να επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα για εμάς, σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σύμφωνα με τον GDPR.

3.6 Εάν πουλήσουμε το σύνολο ή μέρος της επιχείρησής μας, ενδέχεται να περάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στον αγοραστή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα απαιτήσουμε από τον αγοραστή να επικοινωνήσει μαζί σας μετά την ολοκλήρωση της πώλησης για να σας ενημερώσει για την ταυτότητα του αγοραστή.

3.7 Εκτός από τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις προσωπικών δεδομένων που ορίζονται σε αυτήν την Ενότητα 3, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν αυτή η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται ή για την προστασία των έννομων συμφερόντων σας ή των έννομα συμφέροντα άλλου προσώπου.

4. Διεθνείς διαβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων για όσους εδρεύουν στον ΕΟΧ

4.1 Σε αυτήν την Ενότητα 4, παρέχουμε πληροφορίες για τους χρήστες που εδρεύουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε χώρες εκτός του ΕΟΧ.

4.2 Εκτός εάν αυτή η μεταφορά γίνει με τη συγκατάθεσή σας ή απαιτείται για την εκπλήρωση των όρων οποιασδήποτε υπηρεσίας που ζητήθηκε από εμάς, δεν θα μεταφέρουμε κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα σε καμία χώρα εκτός του ΕΟΧ εκτός εάν αυτή η μεταφορά γίνεται σε οργανισμό που παρέχει επαρκείς διασφαλίσεις σε συμμόρφωση με τον GDPR.

4.3 Αναγνωρίζετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε για δημοσίευση μέσω του ιστότοπου ή των υπηρεσιών μας ενδέχεται να είναι διαθέσιμα, μέσω του διαδικτύου, σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τη χρήση (ή την κακή χρήση) τέτοιων προσωπικών δεδομένων από άλλους.

5. Διατήρηση και διαγραφή προσωπικών δεδομένων

5.1 Αυτή η Ενότητα 5 καθορίζει τις πολιτικές και τη διαδικασία διατήρησης των δεδομένων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις σε σχέση με τη διατήρηση και τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.

5.2 Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για οποιονδήποτε σκοπό δεν θα διατηρούνται για περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για αυτόν τον σκοπό. Αυτό σημαίνει ότι, εκτός εάν υπάρχει καλός λόγος να το κάνουμε, δεν θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για περισσότερο από 6 χρόνια μετά τη λήξη της επιχειρηματικής μας σχέσης.

5.3 Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων αυτής της Ενότητας 5, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν αυτή η διατήρηση είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται ή για την προστασία των έννομων συμφερόντων σας ή των έννομων συμφερόντων άλλου προσώπου.

6. Τροπολογίες

6.1 Μπορεί να ενημερώνουμε αυτή την πολιτική από καιρό σε καιρό δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στην ιστοσελίδα μας.

6.2 Πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την πολιτική.

6.3 Ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές σε αυτήν την πολιτική μέσω email ή μέσω του συστήματος ιδιωτικών μηνυμάτων στον ιστότοπό μας.

7. Τα δικαιώματά σας

7.1 Σε αυτήν την ενότητα 7, συνοψίσαμε τα δικαιώματα που έχετε βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων. Ορισμένα από τα δικαιώματα είναι πολύπλοκα και δεν έχουν συμπεριληφθεί όλες οι λεπτομέρειες στις περιλήψεις μας. Συνεπώς, θα πρέπει να διαβάσετε τους σχετικούς νόμους και οδηγίες από τις ρυθμιστικές αρχές για την πλήρη εξήγηση αυτών των δικαιωμάτων.

7.2 Τα κυριότερα δικαιώματά σας βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων είναι τα εξής:

α) το δικαίωμα πρόσβασης ·
β) το δικαίωμα διόρθωσης ·
γ) το δικαίωμα διαγραφής ·
δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ·
ε) το δικαίωμα αντίρρησης στη μεταποίηση ·
στ) το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων ·
(ζ) το δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή · και
η) το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης.

 

7.3 Έχετε το δικαίωμα να επιβεβαιώσετε εάν επεξεργαζόμαστε ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα και, όπου το κάνουμε, την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, μαζί με ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες. Αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων. Εφόσον δεν θίγονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες άλλων, θα σας παράσχουμε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, όπως περιγράφεται παρακάτω (ρήτρα 7.13).

7.4 Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τυχόν ανακριβή προσωπικά σας δεδομένα και, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, να έχετε συμπληρώσει όλα τα ατελείωτα προσωπικά σας δεδομένα.

7.5 Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Αυτές οι περιστάσεις περιλαμβάνουν: τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με άλλο τρόπο· αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία βάσει συναίνεσης· αντιτάσσεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με ορισμένους κανόνες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων· η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ· και τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία. Ωστόσο, υπάρχουν αποκλεισμοί του δικαιώματος διαγραφής. Οι γενικές εξαιρέσεις περιλαμβάνουν όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη: για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της ενημέρωσης. για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση· ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

7.6 Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτές οι περιστάσεις είναι: αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων. η επεξεργασία είναι παράνομη αλλά αντιτάσσεται στη διαγραφή. δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας μας, αλλά απαιτείτε προσωπικά δεδομένα για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. και έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία, εν αναμονή της επαλήθευσης αυτής της αντίρρησης. Όπου η επεξεργασία έχει περιοριστεί σε αυτή τη βάση, ενδέχεται να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, θα το επεξεργαστούμε μόνο με άλλο τρόπο: με τη συγκατάθεσή σας. για την ίδρυση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων · για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου · ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος.

7.7 Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, αλλά μόνο στο βαθμό που η νομική βάση της επεξεργασίας είναι ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για: την εκτέλεση μιας εργασίας που εκτελείται σε το δημόσιο συμφέρον ή στην άσκηση οποιασδήποτε δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί. ή τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτο. Εάν προβείτε σε τέτοια αντίρρηση, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για τη μεταποίηση που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή η επεξεργασία αφορά την ίδρυση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

7.8 Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένου του προφίλ για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης). Εάν προβείτε σε τέτοια αντίρρηση, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για το σκοπό αυτό.

7.9 Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς ή για στατιστικούς σκοπούς για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας εργασίας που εκτελείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

7.10 Στο βαθμό που η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι:

α) συγκατάθεση · ή
(β) ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη σύμβασης και η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα από εμάς σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Ωστόσο, αυτό το δικαίωμα δεν ισχύει όταν θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

 

7.11 Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων παραβιάζει τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, έχετε το νόμιμο δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή υπεύθυνη για την προστασία δεδομένων. Μπορείτε να το κάνετε στο κράτος μέλος της ΕΕ της συνήθους διαμονής σας, στον τόπο εργασίας σας ή στον τόπο της εικαζόμενης παράβασης.

7.12 Στο βαθμό που η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών είναι συναίνεση, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεση αυτή ανά πάσα στιγμή. Η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την απόσυρση.

7.13 Μπορείτε να ζητήσετε να σας παρέχουμε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες διατηρούμε για εσάς. Η παροχή αυτών των πληροφοριών θα υπόκειται στην παροχή κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων της ταυτότητάς σας (για το σκοπό αυτό, συνήθως δεχόμαστε φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου σας επικυρωμένο από δικηγόρο ή τράπεζα συν ένα πρωτότυπο αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφέλειας που δείχνει την τρέχουσα διεύθυνσή σας).

8. Σχετικά με τα cookies

8.1 Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μια συμβολοσειρά γραμμάτων και αριθμών) που αποστέλλεται από έναν διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού ζητώντας άδεια να τοποθετηθεί στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Το αρχείο προστίθεται και το cookie βοηθά στην ανάλυση της κυκλοφορίας στον ιστό ή σας ενημερώνει όταν επισκέπτεστε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Τα cookies επιτρέπουν στις εφαρμογές Ιστού να ανταποκρίνονται σε εσάς ως άτομο. Η διαδικτυακή εφαρμογή μπορεί να προσαρμόσει τις λειτουργίες της στις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις αντιπάθειές σας συλλέγοντας και απομνημονεύοντας πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας.

Τα cookies 8.2 ενδέχεται να είναι είτε "επίμονα" cookies είτε "cookies": ένα μόνιμο cookie θα αποθηκευτεί από ένα πρόγραμμα περιήγησης και θα παραμείνει έγκυρο μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης του, εκτός εάν διαγραφεί από τον χρήστη πριν από την ημερομηνία λήξης. ένα cookie συνεδρίας, από την άλλη πλευρά, λήγει στο τέλος της περιόδου λειτουργίας του χρήστη, όταν το πρόγραμμα περιήγησης ιστού είναι κλειστό.

Τα cookies 8.3 δεν περιέχουν τυπικά πληροφορίες που προσδιορίζουν προσωπικά έναν χρήστη, αλλά οι προσωπικές πληροφορίες που αποθηκεύουμε σχετικά με εσάς ενδέχεται να συνδέονται με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και αποκτώνται από τα cookies.

9. Cookies που χρησιμοποιούμε

9.1 Χρησιμοποιούμε cookies καταγραφής κυκλοφορίας για να προσδιορίσουμε ποιες σελίδες χρησιμοποιούνται. Αυτό μας βοηθά να αναλύσουμε δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα ιστοσελίδων και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, προκειμένου να τις προσαρμόσουμε στις ανάγκες των πελατών. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για λόγους στατιστικής ανάλυσης και στη συνέχεια τα δεδομένα αφαιρούνται από το σύστημα.

9.2 Συνολικά, τα cookies μας βοηθούν να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία, επιτρέποντάς μας να παρακολουθούμε ποιες σελίδες θεωρείτε χρήσιμες και ποιες όχι. Ένα cookie σε καμία περίπτωση δεν μας δίνει πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή σε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς, εκτός από τα δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας.

9.3 Μπορείτε να επιλέξετε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού δέχονται αυτόματα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookies, αν προτιμάτε. Αυτό μπορεί να σας εμποδίσει να επωφεληθείτε πλήρως από τις υπηρεσίες μας.

9.4 Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε το Google Analytics για να αναλύσουμε τη χρήση του ιστότοπού μας. Το Google Analytics συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου μέσω cookies. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται σχετικά με τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας. Η πολιτική απορρήτου της Google βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση ιστού: https://www.google.com/policies/privacy/. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις διαφημιστικές πλατφόρμες Outbrain και Tamboola. Λεπτομέρειες για τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου τους μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy και  https://www.taboola.com/privacy-policy. Ενδέχεται επίσης να κάνουμε χρήση του Facebook, του μάρκετινγκ και των αναλύσεών του. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική απορρήτου του Facebook μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

10. Τα στοιχεία μας

10.1 Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από την Granalix Ltd.

10.2 Είμαστε μια εταιρεία εγγεγραμμένη στο Ισραήλ και η διεύθυνσή μας είναι στην οδό Yad Harutzim 6, Talpiot, Ιερουσαλήμ, Ισραήλ.

10.3 Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

α) ταχυδρομικώς, στην προαναφερθείσα ταχυδρομική διεύθυνση ·
(β) τηλεφωνικά, στον αριθμό επικοινωνίας που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας κατά καιρούς· ή
(γ) μέσω email, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας κατά καιρούς.
Καλάθι αγορών0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνεχίστε τις αγορές